Vzťahy, ktoré platia pri derivovaní regulárneho výrazu :