Príklad derivácie udalosti :

Máme regulárny výraz E = (d*bb*)aa*cc*e nad A = {a, b, c, d, e}. Výraz bude derivovaný podľa symbolu a (výraz v zátvorke označíme B).

Vysvetlenie k príkladu :

Najprv sme výraz rozdelili na podvýraz B(obsah zátvorky) a na to čo je mimo zátvorky. Na to sme aplikovali pravidlo derivovania zreťazených udalostí. Udalosť B sa derivovala použitím pravidla o derivovaní zjednotenia. V nej derivácia jednotkovej udalosti je prázdna udalosť a derivácia druhej časti B udalosti je rovnako prázdna udalosť, pretože táto časť nezačína symobolom a podľa ktorého sa derivuje. Funkcia k(B) dal výsledok jednotková udalosť, pretože výraz B ju obsahuje. jednoduchým použitím pravidiel derivovania sme dospeli k výsledku.