1.4. Abstraktná syntéza

Jedna z metód abstraktnej syntézy automatu, ktorý rozpoznáva zadanú udalosť na daný výstup je založená na báze derivácie udalosti.

Derivácia udalosti E nad X podľa slova eX* je definovaná vzťahom:

Teda je to opäť udalosť nad X, ktorá vyberá z udalosti E len tie slová, ktorých počiatočný úsek je e a z týchto slov počiatočný úsek e vypúšťa (príklad).

Pre derivovanie udalostí platia vzťahy, podľa ktorých možno nájsť deriváciu ľubovoľnej udalosti (príklad).