Obsah :

1. Abstraktná syntéza sekvenčných logických obvodov: