Ú v o d o m . . .

Táto stránka sa zaoberá problematikou abstraktnej syntézy sekvenčných logických obvodov. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. Viac v položke informácie...