Určovanie testov logických obvodov prostredníctvom B-diferencie.
P. Gužik, ©2001.

V novom okne by sa mal otvoriť aplet pre generovanie testov logických obvodov. Ak ste okno apletu zavreli, alebo ste ukončili prácu s apletom, obnovíte ho kliknutím na tlačidlo "Okno apletu". Zatvorením, alebo odchodom s tejto stránky ukončíte aj aplet.