Informácie

Ako už bolo spomenuté v úvode, táto stránka sa zaoberá problematikou určovania testov logických obvodov prostredníctvom B-diferencie. Stránka obsahuje nasledujúce časti...

Teoretický popis

Táto časť obsahuje podrobný teoretický popis problematiky určovania B-diferenecií podľa primárnych vodičov aj podľa vetviacich sa vodičov. Okrem samotného vysvetlenia algoritmu obsahuje vysvetlenie množstva doplňujúcich pojmov (porucha, test, slovník porúch a podobne). Je možné využiť aj index pojmov, ktorý obsahuje stručný popis dôležitých pojmov usporiadaných vzostupne podľa abecedy. Teória je rozdelená do 9 kapitol, pričom niektoré kapitoly sa zaoberajú výpočtom B-diferencie, a v ostatných je vysvetlený postup vytvárania krokov testu a úplného testu. Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný cez navigačné tlačítka Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol.

Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch :

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.