7. Výpočet Boolovskej Diferencie pre vnútorné vodiče

Prostredníctvom booleovskej diferencie je možné určovať vstupné kombinácie detekujúce poruchy na vnútorných vodičoch obvodu. V tomto prípade vnútornému vodiču na ktorom predpokladáme poruchu, priradíme pomocnú premennú a vyjadríme booleovskú diferenciu výstupnej funkcie podľa danej pomocnej premennej. Vstupnú kombináciu testu pre zvolenú poruchu dostaneme vynásobením získanej diferencie výrazom zabezpečujúcim potrebnú hodnotu 0 resp. 1 pomocnej premennej na testovanom vodiči.

Napr. Pre poruchu typu t0 na vodiči e1 vyjadríme funkciu f v tvare

Vytvorenie booleovskej diferencie tejto funkcie podľa premennej e1 a jej vynásobením výrazom (b + c), ktorý zabezpečuje hodnotu 1 na vodiči e1 dostaneme

Riešenie tejto rovnice predstavuje hľadané vstupné kombinácie pre testovanie zadanej poruchy. Poruchu t0 na vodiči e1 detekujú vstupné kombinácie abcd = 11x0 a 1x10.