8. Viacnásobné Boolovske Diferencie

Pri generovaní testu pre viacnasobné poruchy je možné použiť booleovské diferencie vyšších rádov nazývane tiež ako viacnásobné booleovské diferencie. Rád diferencie pritom zodpovedá násobnosti porúch, takže booleovská diferencia druhého rádu popisuje podmienky detekcie súčasného výskytu dvoch porúch a booleovská diferencia tretieho rádu podnmienky detekcie súčasného výskytu troch porúch a pod. Booleovská diferencia druhého rádu je definovaná vzťahom (8.1).

Ak uvažujeme možnosť výskytu dvoch porúch, músime predpokladať, že sa môžu vyskytovať súčasne i jednotlivo. Pre ich detekciu používame diferenciu podľa logického súčtu obidvoch uvažovaných premenných podľa vzťahu (8.2).

Pri výpočte prvého sčítanca na pravej strane rovnosti (8.2) môžeme použiť vzťah (8.3).

Uvedené vzťahy možno v prípade potreby zovšeobecniť na väčší počet vstupných premenných.