9. Generovanie úplných testov

Vektory porúch ktoré sú výsledkom Booleovskej diferencie môžu detekovať poruchu pre danú veličinu. Spojením týchto vektorov pre všetky poruchy dostávame úplný test obvodu. Problém však je, že krok testu odvodený pre určitú poruchu detekuje súčastne celý rad ďalších porúch napríklad aj poruchy vetviacich sa vodičov, ak sa nachádzajú v citlivej ceste vytvorenej danou diferenciou. Preto aby sa postup vytvárania úplného testu skrátil nieje nutné hľadať každú poruchu zo zoznamu predkladaných porúch, ale po nájdení každého kroku testu sa určí diagnostické pokrytie a ďalší krok testu sa určuje vždy iba pre niektorú z nepokrytých porúch. Ak je množina nepokrytých porúch prázdna, potom generovanie ďalších krokov testu je ukončené. Tento spôsob však nie je metódou ako dospieť k minimálnemu (iredundantnému) testu, pretože výsledok závisí od testovaného obvodu aj poradia v akom boli poruchy z množiny nepokrytých porúch pre generovanie jednotlivých krokov testu vyberané. Preto je vhodné vykonať minimalizáciu testu. Prehľadný postup je na obrázku.