Ú v o d o m . . .

Táto stránka sa zaoberá problematikou určovania testov logických obvodov prostredníctvom B-diferencie. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá pracuje vo viacerých režimoch. Viac v položke informácie...