Pri aplikáciách sú dôležité štyri typy klopných obvodov: klopný obvod R-S (resp. riadený klopný obvod R-S), klopný obvod J-K, D a T. Obvody typu J-K a D sú vyrábané v integrovanej forme v rôznych stupňoch integrácie, obvod typu R-S je možné zostrojiť pomocou hradiel NAND alebo použiť namiesto neho obvod J-K. Takisto obvod typu T sa dá ľahko vytvoriť z obvodu typu J-K.
Tabuľka uvádza prehľadné pravdivostné tabuľky jednotlivých klopných obvodov.

S-R J-K D T
Sn Rn Qn+1 Jn Kn Qn+1 Dn Qn+1 Tn Qn+1
0 0 Qn 0 0 Qn 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 Qn
0 1 1 0 1 0        
1 1 ? 1 1