URČOVANIE BUDIACICH A VÝSTUPNÝCH FUNKCIÍ.
5. Proces určenia výstupnej funkcie.

Výstupná funkcia určuje hodnoty výstupnej premennej yi sekvenčného logického obvodu pre všetky kombinácie vstupných a vnútorných stavov. Určovanie hodnôt výstupnej funkcie je realizované na základe kódovanej tabuľky (mapy) výstupov.

V prípade automatu typu Mealy závisí výstupná funkcia od premenných x1,x2,...xn, p1, p2,..., pr , v prípade automatu typu Moore závisí iba od premenných x1,x2,...xn . Pre každú kombináciu premenných, od ktorých funkcia závisí sa zistí požadovaná výstupná hodnota z kódovanej tabuľky výstupov a zapíše sa do tabuľky výstupnej funkcie. Tabuľka výstupnej funkcie bude tvarom zhodná s kódovanou tabuľkou výstupov.

V prípade, že výstupný stav pre určitý vektor nie je definovaný, tj. hodnota yi nie je pre daný vnútorný a vstupný stav určená, nie je definovaná ani funkčná hodnota výstupnej funkcie (označenie "-").

Určením algebraického vyjadrenia všetkých výstupných funkcií vo zvolenom tvare a ich upravení na optimálnejší tvar získa sa spolu s algebraickými vyjadreniami budiacich funkcií systém Booleovských funkcií so spoločnými premennými x1,x2, ...xn, p1, p2, ..., pr, ktorých realizáciou je kombinačná časť zadaného sekvenčného obvodu.