Ú v o d o m . . .

Stránka je určená na získanie poznatkov o metóde určovania budiacich a výstupných funkcií sekvenčných logických obvodovv. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a aplikáciu, ktorá pracuje v automatickom, demonštračnom, výukovom a preverovacom režime. Viac v položke informácie...