1. Hlavné menu

    - tlačidlo slúži pre prechod na teoretickúčasť stránky,

     - tlačidlo slúži pre prechod na prezentačnú časť stránky,

     - tlačidlo slúži pre prechod na podstránku, na ktorej je možné nájsť pomoc,

     - tlačidlo slúži pre prechod na úvodnú stránku.

     

   2. Teoretická časť

Po stlačení tlačidla <TEÓRIA> sa objaví podstránka teoretickejčasti.

V hornej časti je umiestnená navigačná časť, ktorá slúži na pohyb v texte teoretického popisu.

  tlačidlá slúžia na postupný prechod medzi jednotlivými kapitolami.

 tlačidlo slúži na zobrazenie obsahu. V obsahu sa nachádzajú odkazy na jednotlivé kapitoly.

 tlačidlo slúži na zobrazenie zoznamu základných pojmov. Po zvolení príslušného písmena nahraje sa zoznam pojmov začínajúci na toto písmeno, ktoré sú zároveň aj odkazy na ich teoretický výklad.

V spodnejčasti sa nachádza samotný teoretický výklad.