Úvodom

Cieľom tejto stránky je priblížiť problematiku testovania logických obvodov a najmä jednej z metód nazvanej D-algoritmus a jeho klonu tzv. rozšírený D-algoritmus. Tieto algoritmy slúžia na určenie kroku testu, to znamená určenie takej kombinácie na vstupe, aby sa testovaná porucha v prípade jej výskytu prejavila na výstupe inou hodnotou ako v bezporuchovom stave obvodu.

Čo tu môžete nájsť

V teoretickej časti je výklad najdôležitejších pojmov zoradený v indexe a rozbor jednotlivých krokov riešenia touto metódou. Okrem teoretického rozboru tejto problematiky tu nájdete aj praktickú demonštráciu, kde si môžete vybrať z týchto režimov behu:

  • Automatický - program ukáže iba výsledok algoritmu - krok testu
  • Demonštračný - program je možné krokovať a tým sledovať postup algoritmu.
  • Výukový - (zatiaľ je vo vývoji) postup algoritmu je na vás s tým, že program vás upozorní pri chybnom kroku a navrhne správny.
  • Preverovací - (zatiaľ je vo vývoji) tento režim je ako výukový, ale bez opravy chýb, ktoré ukáže až po ukončení

Ako vlastne vznikla táto stránka

Táto stránka je produktom diplomovej práce zaoberajúcej sa touto problematikou na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Autorom je Marian Kubalec, vedúcim je Doc. Ing. Ján Bača CSc. a konzultantmi sú Ing. Ondrej Ploščica a Ing. Peter Václavík.


Stránka je optimalizovaná pre IE 5.0 a vyššie, rozlíšenie 800x600

KPI FEI TU Kosice
Copyright © 2001 Marian Kubalec