Zadajte režim pre prácu algoritmu
(Režimy výukový a preverovací sú zatiaľ nefunkčné)
Pre beh nasledujúceho appletu je potrebné, aby ste mali
na vašom počítači nainštalovaný JAVA plug-in v 1. 3
international a vyššie, ktorý si môžete stiahnuť aj tu