Samotné Generovanie kroku testu

Generovanie testu prebieha v týchto krokoch:

  1. Najprv si očíslujeme vodiče. Čísla volíme tak, aby čísla vstupov jednotlivých log. členov boli menšie ako ich výstup. Ak sa vodič vetví, majú všetky vetvy rovnaké číslo
  2. Vodičom s poruchou priradíme hodnotu P () pri poruche t1 (t0)
  3. Zvolíme poruchu, pre ktorú má byť generovaný test pri uvažovaní vplyvu všetkých ostatných porúch a vytvoríme pre ňu primitívnu kocku poruchy..
  4. R-prienikom vhodných prenosových kociek s primitívnou kockou poruchy vytvoríme citlivú cestu na niektorý z primárnych výstupov obvodu. Keď v priebehu vytvárania citlivej cesty získame prázdny R-prienik, použijeme iné vhodné primitívne kocky
  5. Keď citlivá cesta dosiahne primárny výstup, pokračujeme operáciou konzistencie, ktorú robíme pre všetky vodiče, ktorých signály nadobúdajú hodnotu 0, 1, B, , P, . Pri tom postupujeme ako pri D-algoritme. Okrem singulárnych pokrytí používame aj doplnkové kocky. Ak vznikne pri R-prieniku hodnota D resp. nahradíme ju hodnotou B resp.
  6. Po skončení operácie konzistencie na primárnych vstupoch obvodu nahradíme hodnoty B, P hodnotou 1 a ,
hodnotou 0.