Vykreslenie schémy
Po kliknutí na tlačítko " Zobraz schému " sa objaví dialógové okno, ktoré bude obsahovať
výpis súborov určených na zobrazenie.