Diplomová práca
©2001
Autor : Gabriel Grušovský
Zadávateľ : Doc. Ing. Ján Bača CSc.

Najlepšie viditeľné v IE 5.0 a vyššie, slabšie v NE 4.7
Rozlíšenie 800*600 a vyššie