Informácie

Táto stránka sa zaoberá problematikou dekompoície logických opbvodov na moduly . Je tu zahrnutý teoretický popis problematiky, aplikácia dekompozície a vykresľovania schémy. 

Teoretický popis

V tejto časti sa nachádza teoretický popis problematiky dekomponovania obvodu.

Aplikácia

Aplikácia pre rozklad schémy vytvorenej zo základných kombinačných, logických obvodov na jednoduchšie moduly prostredníctvom algoritmu dekompozície logických obvodov. Aplikacia ďalej umožnuje porovnanie izomorfnosti týchto modulov a vykreslenie schémy.

Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.