Dekompozícia logických obvodov na moduly
Gabriel Grušovský © 2001
V novom okne sa otvorí aplet pre dekompozícu
logických obvodov na moduly . Ak ste okno
apletu zavreli, alebo ste ukončili prácu s apletom,
obnovíte ho kliknutím na tlačidlo "Obnov plochu".
Zatvorením, alebo odchodom z tejto stránky
ukončíte aj aplet.