Ú v o d o m . . .

Stránka je určená na získanie poznatkov o dekompozícii logických obvodov na moduly. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá slúži ako názorná ukážka dekompozície. Viac v položke informácie...