Modifikované pravidlo spojovania :

Príklad :


Doplňujúce pojmy :

Zovšeobecnené pravidlo spojovania :