Príklad neúplnej B-funkcie :


Doplňujúce pojmy :

Zápisy B-funkcie : pri zadávaní úplnej DNF sa okrem algebraického zápisu a Karnafových máp, často používa množinový zápis (viď príklad hore). Tento zápis je vyjadrený množinou bodov, v ktorých funkcia nadobúda nulové resp.jednotkové hodnoty. Pri nulových hodnotách sa body zapisujú do hranatých zátvoriek (Napr.f = [0,2,7,(5,6)]), pri jednotkových bodoch do množinových zátvoriek (Napr.f = [1,3,4,(5,6)]). Neurčené body sa uvádzajú v oboch prípadoch v klasických zátvorkách.