Príklad binárneho vyjadrenia ELS :

Dekadicky  a b c 
0 0 0 0
2 0 1 0
4 1 0 0
6 1 1 0
7 1 1 1