Príklad usporiadania ELS :

 p.j.  index  a b c 
   0    0 0 0 0

   1    2 0 1 0
     4 1 0 0

   2    6 1 1 0

   3    7 1 1 1

Vysvetlenie k príkladu :

Elementárne súčiny sú usporiadané vzostupne do skupín podľa počtu jednotiek (p.j.) Každá skupina je usporiadaná podľa indexu - viď skupinu s počtom jednotiek p.j. 1, indexy 2 a 4.