8. Izomorfizmus logických obvodov
  
 

 

Na úvod kapitoly zaoberajúcej sa určovaním izomorfnosti logických obvodov uvádzam niekoľko pojmov definujúcich logické obvody a ich vlastnosti, vrátane izomorfizmu:

Def. 2.1
Def. 2.2
Def. 2.3
Def. 2.4

Def. 2.5
Def. 2.6
Def. 2.7