Obsah :

1. Dekompozícia logických obvodov na moduly :