Informácie

Táto stránka sa zaoberá problematikou určovania iredundantnej disjunktívnej normálnej formy (IDNF) pomocou Petrikovej metódy. Stránka obsahuje nasledujúce časti:

        Teoretický popis

Táto časť obsahuje podrobný teoretický popis problematiky určovania IDNF jednej Boolovskej funkcie (B-funkcie) zadanej vo forme SDNF pomocou Petrikovej metódy. Algoritmus je vysvetlený pomocou vzorového príkladu. Táto časť obsahuje aj slovník s použitými pojmami. Teória je rozdelená do 3 kapitol.. Pohyb po jednotlivých kapitolách je možný cez navigačné tlačítka Dozadu a Dopredu alebo pomocou Obsahu kapitol.

        Aplikácia

Aplikácia umožňuje odskúšať si danú problematiku v nasledujúcich režimoch :

        Hlavná stránka

Predstavuje odkaz na hlavnú nadradenú stránku, z ktorej je možný odkaz na ďalšie témy Syntézy a diagnostiky logických obvodov.