mriezka.jpg (29769 bytes)

Ú v o d . . .

Táto stránka sa zaoberá problematikou určovania iredundantnej disjunktívnej normálnej formy Boolovskej funkcie pomocou Petrikovej metódy. Obsahuje podrobný teoretický popis problematiky a alpikáciu, ktorá pracuje v režimoch automatický, demonštračný, výukový, preverovací. Podrobnejší popis v položke informácie.