Vyjadrenie funkcií skupinovými implikantmi:

 skupina2.gif (1265 bytes)