4. Možnosti kombinácie Petrikovej metódy

Ak nepotrebujeme poznať všetky iredundantné DNF zadanej B-funkcie a chceme nájsť len jednu minimálnu DNF, potom riešime mriežku prostých implikantov podľa postupu, ktorý navrhhol Quine a algoritmicky spracoval McCluskey.

Určovanie všetkých alternatív minimálnych DNF sa môže vykonať kombináciou Q-M metódy riešenia MPI a Petrickovej metódy tak, že pomocou kroku 1 a 2 Q-M metódy zjednoduší sa MPI a na zjednodušenú mriežku sa aplikuje Petrickova metóda.