Obsah :                     

1.  Vytvorenie mriežky prostých implikantov

2.  Petrikova metóda

3.  Skupinová minimalizácia

4.  Možnosti kombinácie Petrikovej metódy