Určovanie IDNF pomocou Quine-McCluskeyho algoritmu.
 
Diplomová práca
Zadávateľ:
doc. Ing. Ján Bača CSc.
Autor:
Bibiana Krištofičová
© 2001