Jednotkový bod funkcie je bod, v ktorom funkcia nadobúda hodnotu 1. Množina jednotkových bodov sa udáva v zátvorkách { }.