Neurčitý bod funkcie je bod, v ktorom funkcia nadobúda bližšie neurčenú hodnotu označenú X. Množina neurčitých bodov sa udáva v zátvorkách ( ).