Elementárny logický súčin je súčin ľubovoľných premenných priamých alebo invertovaných, pričom každá premenná sa v tomto súčine vyskytuje maximálne raz.