5. Hviezdičky

  Počas spracovania mriežky QM algoritmom označujeme spracovávané implikanty hviezdičkami podľa nasledujúceho pravidla :

Implikanty sa označujú hviezdičkami len v prvom kroku QM algoritmu !