Iredundantná disjunktná normálna forma (IDNF) je súčet prostých implikantov, ktoré tvoria úplný súbor implikantov, pričom žiadná vlastná časť tochto súboru už nepredstavuje úplný súbor. Môže existovať viac možností (alternatív) iredundantnej formy.