Prostý implikant je implikant v tvare elementárneho logického súčinu radu r, pričom žiadná časť elementárneho logického súčinu radu r1< r už nieje implikantom.