E   I  J   M  N   P  R   S  U

 E

Elemetárny logický súčin

 I

Implikant
Irredundantná disjunktná normálna forma
Irredundantný systém skupinových prostých implikantov

 J

Jadro množiny prostých implikantov
Jednotkový bod funkcie

 M

Minimálna disjunktná normálna forma

 N

Neurčitý bod funkcie

 P

Podstatný prostý implikant
Prostý implikant

 R

Rad elemetárneho logického súčinu

 S

Skrátená disjunktná normálna forma
Skupinový prostý implikant

 U

Úplný súbor prostých implikantov