Jadro množiny prostých implikantov funkcie f je množina všetkých podstatných prostých implikantov funkcie f.