2. Prvý krok QM Algoritmu

  Výber podstatných prostých implikantov, ktoré ako jediné pokrývajú niektorý bod z funkcie.

Obr. 2. Vybratie podstatného implikantu

V mriežke nájdeme stĺpec obsahujúci len jeden krížik a implikant, ktorému daný krížik patrí - podstatný implikant. Tento stĺpec z tabuľky vyberieme a potom vyberieme všetky stĺpce patriace jedndotkovým bodom, ktoré príslušný podstatný implikant pokrýva (v tabuľke na obr. 2 sú to stĺpce 1 a 0). Potom vybratý implikant označíme príslušným počtom hviezdičiek.