3. Druhý krok QM Algoritmu

  Vyškrtávame prosté implikanty radu r , ktoré sú pokryté prostými implikantami radu r1<= r

Obr. 3. Pokrytie implikantu

Implikant je iným implikantom pokrytý vtedy, ked iný implikant pokrýva všetky jednotkové body pokryté daným implikantom (na obr. 3 je implikant abd pokrytý implikantom bcd, lebo bcd pokrýva všetky jednotkové body, ktoré sú pokryté abd). Rad implikantu je pocet jeho premenných (implikant abd je radu 3, ad radu 2).