4. Tretí krok QM Algoritmu

  Alternatíva - vyberieme stĺpec z najmenším počtom nepreškrtnutých krížikov, označíme (zakrúžkujeme) jeden krížik a ostatné preškrtneme, t.j nebudeme ich pri ďalšom spracovávaní brať do úvahy, akoby vôbec neboli v mriežke. Alternatívu použijeme vtedy, keď už nie je možné použiť ani jeden z predchádzajúcich krokov. Po jej aplikácii pokračujeme ľubovolným použiteľným krokom QM algoritmu.

Obr. 4. Mriežka s použitím alternatívy

Na obr. 4 sme dolný krížik v treťom stĺpci zakrúžkovali a zvyšný krížik v tomto stĺpci preškrtli - v tomto stĺpci takto ostal vlastne už len jeden krížik. Vo vybratom stĺpci môžme označiť ľubovoľný krížik; počet krížikov v danom stĺpci udáva počet možných alternatív. Pri spracovaní mriežky by sme mali preveriť všetky alternatívy.