Minimálna disjunktná normálna forma je najjednoduchšia možná alternatíva iredundantnej disjunktnej normálnej formy.