Obsah


1. Úvod

2. Prvý krok QM algoritmu

3. Druhý krok QM algoritmu

4. Tretí krok QM algoritmu

5. Hviezdičky

6. Skupinová minimalizácia