Podstatný (nevyhnutný) prostý implikant je prostý implikant, ktorý ako jediný pokrýva niektorý jednotkový bod funkcie.