Rad elementárneho logického súčinu resp. implikantu je počet premenných, ktoré sá v elementárnom logickom súčine resp. implikante vyskytujú.